Esemete nägemine, joonis

Esemete nägemine, joonis

Valgus tuleb valgusallikalt, peegeldub esemetelt ja jõuab meie silma.