Tunnelmikroskoobi (nanoskoobi) põhimõttevisand

Tunnelmikroskoobi (nanoskoobi) põhimõttevisand

Joon. 6.4. Tunnelmikroskoobi (nanoskoobi) põhimõttevisand (skaneerimissõlm on tegelikult arvutist kümneid kordi väiksem).