Klassikalised jõud Bohri aatomimudelis

Klassikalised jõud Bohri aatomimudelis

Joon. 7.6.