Elektroni leiulaine levib läbi õhukese barjääri

Elektroni leiulaine levib läbi õhukese barjääri

Joon. 5.7. Elektroni leiulaine levib läbi õhukese barjääri.