Elektroni spinni orbitaalmudel

Elektroni spinni orbitaalmudel

Joon. 7.10. Spinni kajastatav vesiniku aatomi orbitaalmudel: elektronigi "aasta" jaguneb imelühikesteks "ööpäevadeks"