Impulsi või energia ebatäpsus, Asendi või aja ebatäpsus

Impulsi või energia ebatäpsus, Asendi või aja ebatäpsus

Ristkülikute kõrgus kujutab püstteljel, laius – rõhtteljel märgitud suuruse ebatäpsust (täpsuspiirangut).