Planeetide liikumine taevasfääril: seletus geo- ja heliotsentrilises maailmapildis

Planeetide liikumine taevasfääril: seletus geo- ja heliotsentrilises maailmapildis

Joonis 8.2. Planeetide liikumine taevasfääril: seletus geo- ja heliotsentrilises maailmapildis. Punase punktiirjoonega on kujutatud planeedi liikumine Maalt vaadatuna. Vasakul pildil on planeedi päripidine ja tagurpidi liikumine geotsentrilise skeemi alusel - punktide $1$-$2$ ja $3$-$4$ vahel liigub planeet päripidi, punktide $2$-$3$ vahel tagurpidi. Paremal pildil on planeedi liikumine heliotsentrilise skeemi järgi. On näha, et Maalt vaadatuna tundub planeedi liikumine vahepeal olevat tagurpidi (joonisel kellaosuti suunas).