Orbitaalide tabel

Orbitaalide tabel

Joonis 7.8. Nii näeksid välja vesiniku aatomi elektronpilved, kui neid saaks vaadelda – elektroni seisvad leiulained põhiseisundis 1s (n=1, l=0) ja mõningais madalamais ergastusseisundeis.