Bilanss: päikesepatareid

Bilanss: päikesepatareid

Joonis 6.9: Päikesepatareid: $10\, \mathrm{m^2}$ ehitistele paigaldatud lõunasse vaatavaid 20% kasuteguriga päikesepatared annavad elektrienergiat umbes $5\, \mathrm{kWh}$ päevas. Kui kataksime $5\,\%$ riigist $10\,\%$-kasuteguriga päikesepatareidega ($200\,\mathrm{m^2}$ päikesepatareisid inimese kohta) annaksid nad $50\, \mathrm{kWh/p}$ inimese kohta.