Päikesepaneelide toodetud soojusenergia

Päikesepaneelide toodetud soojusenergia

Joonis 6.3: $3\,\text{m}^2$ vett soojendava päikesepaneeli toodetud energia (roheline graafik) ja lisaenergia vajadus sooja vee tootmiseks (sinine graafik) ühes Viridian Solar testmajas. (Fotol on maja, mille katusel on sama tüüpi päikesepaneel.) Keskmiselt toodeti $3\,\text{m}^2$ päikeseenergiat $3,8 \, \mathrm{kWh/p}$. Eksperimendis simuleeriti keskmise Euroopa pere sooja vee tarbimist – 100 liitrit kuuma ($60\,^\circ \text{C}$) vett päevas. 1,5–2 kWh/p erinevus toodetud soojuse (ülemine must joon) ja kasutatud sooja vee (punane joon) on põhjustatud soojuse kadudest. Magenta joon näitab elektrienergiat, mis on vajalik selle süsteemi käitamiseks. Selliste päikesepaneelide keskmine võimsus pindalaühiku kohta on $53\,\mathrm{W/m^2}$.