Kepleri 1. ja 2. seaduse illustratsioon

Kepleri 1. ja 2. seaduse illustratsioon

Joonis 10.1. Kepleri 1. ja 2. seaduse illustratsioon. Planeedi trajektoor on ellips (valge joon), mille ühes fookuses on Päike. Sinisega kujutatud sektorite pindalad moodustuvad planeedi liikumises ühesuguste ajavahemike jooksul, järelikult on nende pindalad on võrdsed. Jooniselt on ka nähe, et planeedi kiirus orbiidi erinevates punktides peab olema erinev.