Päikese kõrgus

Päikese kõrgus

Joonis 6. Vasakpoolne paneel: öö ja päeva pikkuse (ajad, mille vältel Päike on allpool ja ülalpool horisonti) suvel ja talvel. Parempoolne paneel: Päikese kõrgus horisondist määrab ära, kui palju saab maapinna pinnaühik päikesekiirgusest soojust ajaühikus. Kui Päike on madalal horisondi kohal, siis jaguneb sama kogus päikekiirgust suuremale pinnale võrreldes olukorraga, kus Päike on kõrgel.