​Pärismaalane vestleb trummitelegraafi abil

​Pärismaalane vestleb trummitelegraafi abil

Joon. 153. Pärismaalane vestleb trummitelegraafi abil.