$${\frac{10}{340} = \frac{1}{34} \text { sekundiga}}$$