$${\frac{100}{300000} = \frac{1}{3000} \text { sekundiga}}$$