Ketas pöörleva võlli kiiruse määramiseks

Ketas pöörleva võlli kiiruse määramiseks

Joon. 144. Ketas pöörleva võlli kiiruse määramiseks.