Kuuli lennukiiruse määramine

Kuuli lennukiiruse määramine

Joonis. 145. Kuuli lennukiiruse määramine.