Vaadates seda võrku kaugelt, on kerge näha sellel silma

Vaadates seda võrku kaugelt, on kerge näha sellel silma

Joon. 142. Vaadates seda võrku kaugelt, on kerge näha sellel silma.