Paralleelsed sirged ei näi paralleelsetena

Paralleelsed sirged ei näi paralleelsetena