Kiirte murdumine üleminekul veest õhku

Kiirte murdumine üleminekul veest õhku

Joon. 118. Kiirte murdumine üleminekul veest õhku.