Sellisena paistab veealusele vaatlejale üle jõe ehitatud raudteesild

Sellisena paistab veealusele vaatlejale üle jõe ehitatud raudteesild

Joon. 115. Sellisena paistab veealusele vaatlejale üle jõe ehitatud raudteesild.