Elektriseeritud kammi lähendamisel kaldub veejuga kõrvale

Elektriseeritud kammi lähendamisel kaldub veejuga kõrvale

Joon. 104. Elektriseeritud kammi lähendamisel kaldub veejuga kõrvale.