Lindudele määratu isoleeritud õrs kõrgepingeliini toendil.

Lindudele määratu isoleeritud õrs kõrgepingeliini toendil.

Joon. 102. Lindudele määratu isoleeritud õrs kõrgepingeliini toendil.