Hõõrdumiseta liikuv vagun

Hõõrdumiseta liikuv vagun

Joon. 97. Hõõrdumiseta liikuv «vagun».