Rauapuru asetus magnetpooluseid katval papitükil

Rauapuru asetus magnetpooluseid katval papitükil

Joon. 92. Rauapuru asetus magnetpooluseid katval papitükil.