Küünla leek elektromagneti pooluste vahel

Küünla leek elektromagneti pooluste vahel

Joon. 90. Küünla leek elektromagneti pooluste vahel.