Plekktoosi jahutamise ootamatu tulemus

Plekktoosi jahutamise ootamatu tulemus

Joon. 88. Plekktoosi jahutamise ootamatu tulemus.