Vee keemahakkamine külma veega ülevalatavas kolvis

Vee keemahakkamine külma veega ülevalatavas kolvis

Joon. 87. Vee keemahakkamine külma veega ülevalatavas kolvis.