7.2

$${v_n=\left(\frac {h} {2mL}\right)\cdot n_L}$$