Määramatuse relatsioon, energia ja aeg 2

$${ \Delta E \Delta t \geq h}$$