Määramatuse relatsioon, energia ja aeg 1

$${ \Delta p_x \Delta x \geq h}$$