Elektrivälja pinge definitsioonivalem

$${U = \frac{A}{q}}$$