Lineaarvõrrandisüsteem kui vektorite liitmine

Lineaarvõrrandisüsteem kui vektorite liitmine