Maatriksid kui vektorid<br>

Maatriksid kui vektorid