Vektorkorrutise suuruse geomeetriline tõlgendus<br>

Vektorkorrutise suuruse geomeetriline tõlgendus