Vektrokorrutis ja parema käe reegel

Vektrokorrutis ja parema käe reegel