Kui vektorite summa on null

Kui vektorite summa on null