Positiivne ja negatiivne kiirus ning kiiruse absoluutväärtus<br>

Positiivne ja negatiivne kiirus ning kiiruse absoluutväärtus