Absoluutväärtuste graafik<br>

Absoluutväärtuste graafik

Kui väärtused on ühest väiksemad.