Nõgusa peegliga saab muuta hajuva kiirtekimbu koonduvaks kiirtekimbuks

Skeem

Nõgusa peegliga saab muuta hajuva või tasaparalleelse kiirtekimbu koonduvaks kiirtekimbuks. Veendume selles katseliselt. Asetame LED'i pilude süsteemi ja peegli paigale, nagu näidatud skeemil. Painutame peeglit.

Koos pilude süsteemiga, et näha kiirte käiku:

Ülesanne selle kohta, et nõguspeeglist peegeldunud kiirtekimbu liikumise saab kätte läbi peegeldumisseaduse järjekindla rakendamise.