Valge valguse kiir läbi vikerkaareprillide, mis juhtub?

Võreprillid

Vikerkaareprillidest läbi läinud valgusest osa jätkab oma teed, osa muudab suunda, kusjuures nurk valguse levimise algse ja uue suuna vahel sõltub valguse värvusest.